da Vinci Öğrenme Akademisi

Shape Image One

Eğitim sektörü, iş dünyası, tıp, mühendislik gibi alanlarla karşılaştırıldığında, teknoloji ile bütünleşme konusunda oldukça dirençli davranmış ve geri kalmış durumdadır. Pandemi döneminin yarattığı uzaktan eğitim deneyimi, biz eğitimcilere bu gerçeği sert biçimde gösterdi. Neredeyse bir gecede hazır olmadığımız bir değişime zorlandık. Hazırlıksız oluşumuz, teknoloji bilgi ve deneyim eksikliği kadar öğrenme süreçleri ile ilgili köklü yargılarımıza dayanıyordu. 

Teknolojiyi daha erken kucaklamış okullar, uzaktan eğitim sürecinde daha avantajlı konumdaydılar. 

Öte yandan uzaktan eğitim hiç gündemimize girmemiş olsaydı da sektörün yeterince ciddi sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz.

Eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının sahanın gereklerinden habersiz olmaları,

Sektöre ayrılan bütçenin temel ihtiyaçları bile karşılamaktan uzak oluşu,

Öğretmenlerin ekonomik zorlukları ve mesleki motivasyonlarının düşüklüğü,

Hedefe kitleleri olan Z ve Alfa kuşakları ile eğitimciler arasındaki dil, anlayış, bakış açısı farkının bu ikiliyi giderek birbirinden uzaklaştırdığı gerçeği gibi. 

 

Da Vinci Öğrenme Akademisi, sorunların bilincinde olan ve dönüşümün tam zamanı olduğuna inanan kurumların çözüm ortağı olarak eğitimde büyük bir değişim gerçekleştirmek amacındadır. Bu amaçla, öğrencilerin potansiyellerine ulaşmalarına, çok yönlü, özerk bireyler olmalarına rehberlik edecek öğretmenlerin, yeterliliklerini artırmak vizyonumuzdur.

 

Bugünün öğrenenlerinin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için okullara en güçlü öğrenme modellerini sunmayı misyon edinen Da Vinci öğrenme akademisi;

 • Kollektif bilgelik
 • Doğruluk 
 • İşbirliği
 • Sürdürülebilirlik
 • İşini tutku ile yapmak 
 • Farklılıklara saygı 

değerlerini kurum kültürünün ve şirket amaçlarının merkezine koymuştur. 

 

Da Vinci Öğrenme Akademisi olarak amacımız, eğitimde dönüşümün gerekliliği konusunda bir bilinç uyandırmak ve öğretmenlerimizi öğrencilerin ihtiyaçlarının farkında olarak öğrenme süreci tasarımları yapmak için tetiklemektedir. Bu nedenle eğitimlerimiz, farklılaştırılmış ve öğrenen ihtiyacına göre değişime açık, ürün odaklı ve otantik değerlendirme biçimleri ile birer model olma özelliği taşımaktadır. Böylece, öğrenenlerde beceri ve tutum geliştirerek bilgiye kendisi ulaşan, geleceğin mesleklerine hazır bireyler yetiştirmek mümkün olacaktır. 

 

Da Vinci Öğrenme Akademisi; 

 • Dijital Yerliler
 • Proje Temelli Öğrenme
 • Tasarım Odaklı Düşünme
 • Ters Yüz Öğrenme
 • Harmanlanmış Öğrenme
 • Öğrenmeyi Görünür Kılma
 • Bar Grafikleri ile Matematik 

gibi eğitimler ile bütünsel,  disiplinlerarası, sürdürülebilir öğrenme kültürü oluşturmayı hedefler. Eğitimler, kurumların kendi dinamiklerinden yola çıkılarak ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanmakta, öğrenen gelişimi Beş Aşamalı Gelişim Sistemi ile değerlendirilmektedir. Sistemsel bir dönüşüm için birlikte yol alabileceğimiz gibi bağımsız eğitim paketleri oluşturmak da mümkündür.

 

Da Vinci Öğrenme Akademisi bünyesinde bir araya gelen yenilikçi eğitimciler, tüm bu hedefleri gerçekleştirmek ve geleceğe yön veren öğrenme kültürleri yaratmak üzere işbirliği yapmaktadır.

Harekete geçen ve diğerlerine ilham veren okullardan olmak isterseniz sizinle çalışmayı çok isteriz.

 

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir