Eğitimler

Shape Image One
EĞİTİMLERİMİZ

NELER SUNUYORUZ

"Aktif öğrenme için çözüm ortağınız"

Ters Yüz Öğrenme

Ters yüz öğrenme, günümüz öğrenenlerini oluşturan dijital yerlilerin öğrenme biçimlerine hitap eden bir eğitim modelidir.

İncele
About Us
Dijital Yerliler

Günümüz öğrencilerine “dijital yerliler” adı veriliyor. Bunların yaşama, sosyal ilişkilere, kurallara bakışları, öğrenme beklentileri...

İncele
About Us
Proje Tabanlı Öğrenme

Proje Tabanlı Öğrenme ders kazanımlarını ve 21. yy becerilerini merkeze alarak, bireysel ve/veya grup çalışması ürünlerinin tasarlandığı

İncele
About Us
Proje Tabanlı Öğrenme İleri Düzey

Bu eğitim, öğrencilerini Proje Tabanlı Öğrenme ile derin ve uzun süreli öğrenmeye dahil etmek isteyen öğretmenler için tasarlanmıştır.

İncele
About Us
Beceri, Kazanım, Öğretim ve Ölçme İlişkisi

21. yüzyılda öğrencilere kazandırılmak istenen en temel özellikler; çözümleyici, eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerileridir.

İncele
About Us
Bar Grafikleriyle Problem Çözme

Problem çözme, matematik öğretiminin odak noktasıdır ancak öğrencilerin çoğunluğu problem çözmede güçlük yaşamakta, problemde kullanılan matematiksel ...

İncele
About Us
Tasarım Odaklı Düşünme

Karmaşık sorunlara çözüm üretmek amacıyla, yeni fikirleri ve yaratıcılığı destekleyen tasarım odaklı düşünme, hayal gücü, empati, yaratıcılık...

İncele
About Us
Uzaktan Eğitimde Aktif Öğrenme Stratejileri

Uzaktan öğrenmenin dinamikleri göz önünde bulundurularak öğretim materyali tasarlamak için ihtiyaç duyduğunuz bilgiler...

İncele
About Us