Shape Image One

Showing 1-9 of 9 results

100.00₺

Uzaktan Eğitimde Öğrenme Rehberi Ebeveynler

GENEL PROGRAM EĞİTMENLER KİMLER KATILABİLİR EĞİTİM TAKVİMİ GENEL Pandemi kaynaklı uzaktan veya hibrit eğitim süreci, anne babalar, daha önce farkında olmadıkları ya da doğrudan ilgilenmeleri gerekmeyen yeni sorunlarla karşılaştılar. İlk fark ettiğimiz gerçek, çocuklarımızın öğrenme motivasyonlarının olmadığı idi. Bir diğer çarpıcı gerçek ise, kendi öğrenme süreçlerini kendi başlarına yönetemiyorlardı. Aradan geçen aylar boyunca ne değişti?

Free

Uzaktan Eğitimde Etkin Öğrenme Stratejileri

GENEL PROGRAM EĞİTMENLER KİMLER KATILABİLİR? EĞİTİM TAKVİMİ GENEL Yeni normalde öğretmen olmak, tüm deneyimi ve birikimi yaratıcılık ve esneklikle birleştirmek demektir. Bu eğitimdeki amacımız, öğretmenlerimizin mevcut birikimlerini yeni koşullara uygun hale getirmelerine rehberlik etmektir.   Uzaktan öğrenmenin dinamikleri göz önünde bulundurularak öğretim materyali tasarlamak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri bu eğitimle sizlere sunuyoruz. Öğrenenlerin motivasyonlarını artıtmak

Free

Proje Tabanlı Öğrenme Temel Düzey

GENEL PROGRAM EĞİTMENLER KİMLER KATILABİLİR EĞİTİM TAKVİMİ GENEL Proje Tabanlı Öğrenme ders kazanımlarını ve 21. yy becerilerini merkeze alarak, bireysel ve/veya grup çalışması ürünlerinin tasarlandığı, bu ürünlere ulaşmak için ara ürünlerin tasarlanıp değerlendirildiği holistik bir öğrenme sürecidir.  Bütüncül bir bakış açısı ile ele alınan projeler, öncelikle öğrencilerde farkındalık, istek ve ihtiyaç uyandıracak bir problem etrafında

Free

Beceri, Kazanım, Öğretim ve Ölçme İlişkisi

GENEL PROGRAM EĞİTMENLER KİMLER KATILABİLİR? EĞİTİM TAKVİMİ GENEL 21. yüzyılda öğrencilere kazandırılmak istenen en temel özellikler; çözümleyici, eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerileridir. Öğretim programlarının tamamında bu üst düzey düşünme becerileri tanımlanmakta ve bunların öğrencilere kazandırılması gerektiği belirtilmektedir ancak kazanımlarla ilişkisi kurulmadığı ve beceriyle kazanım ayrı unsurlar olarak ele alındığı

Free

Dijital Yerliler

GENEL PROGRAM EĞİTMENLER KİMLER KATILABİLİR? EĞİTİM TAKVİMİ GENEL Günümüz öğrencilerine “dijital yerliler” adı veriliyor. Bunların yaşama, sosyal ilişkilere, kurallara bakışları, öğrenme beklentileri ve biçimleri önceki nesillerden oldukça farklı ve okullar, bu öğrencilerin öğrenme biçimlerine ve beklentilerine hitap edemiyor, onlarda öğrenme merak ve isteği uyandıramıyor çünkü geleneksel öğretim anlayışını sürdürüyor, onların bu öğretime biçimine adapte olmasını

Free

Proje Tabanlı Öğrenme İleri Düzey

GENEL PROGRAM EĞİTMENLER KİMLER KATILABİLİR? EĞİTİM TAKVİMİ GENEL Bu eğitim, öğrencilerini Proje Tabanlı Öğrenme ile derin ve uzun süreli öğrenmeye dahil etmek isteyen öğretmenler için tasarlanmıştır. Altın standartlarında bir PTÖ öğretmeni olmak için isteyenler için hazırlanmış 8 haftalık bir uygulamalı bu eğitim programına öğrenen merkezli eğitim zihniyetini kavramış, değişime ve dönüşüme açık öğretmenler ve öğretmen

Free

Tasarım Odaklı Düşünme

GENEL PROGRAM EĞİTİMENLER KİMLER KATILABİLİR EĞİTİM TAKVİMİ GENEL Karmaşık sorunlara çözüm üretmek amacıyla, yeni fikirleri ve yaratıcılığı destekleyen tasarım odaklı düşünme, hayal gücü, empati, yaratıcılık, çok yönlülüğü bir araya getirir. İş dünyasında uzun yıllardır kullanılan tasarım düşüncesi, öğretim süreçlerinin öğrenci merkezli hale getirilmesi noktasında oldukça etkili bir yöntemdir. Tasarım düşüncesi, öğrencileri anlamak, öğrenme süreçlerinin ihtiyaca

Free

Ters Yüz Öğrenme

GENEL PROGRAM EĞİTMENLER KİMLER KATILABİLİR? EĞİTİM TAKVİMİ GENEL Günümüz öğrencilerini Z ve Alfa kuşakları oluşturuyor. Bunlara “dijital yerliler” de deniyor. Bu nesil, teknolojik olarak gelişmiş bir dünyaya doğdu. Yaşamlarının merkezinde yeni teknolojiler, çevrimiçi ortamlar, sosyal ağlar var. Eğlence, iletişim, bilgiye erişim, bilgiyi paylaşma gibi günlük işlerinin tamamını teknolojiyi kullanarak gerçekleştiriyorlar ve şu da açık bir

Free

Bar Grafiklerini Kullanarak Problem Çözme

Lorem ipsum dolor sit amet, constetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.