Beceri, Kazanım, Öğretim ve Ölçme İlişkisi

Shape Image One
0 student

21. yüzyılda öğrencilere kazandırılmak istenen en temel özellikler; çözümleyici, eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerileridir. Öğretim programlarının tamamında bu üst düzey düşünme becerileri tanımlanmakta ve bunların öğrencilere kazandırılması gerektiği belirtilmektedir ancak kazanımlarla ilişkisi kurulmadığı ve beceriyle kazanım ayrı unsurlar olarak ele alındığı için öğretmenler, bu becerileri kazandırmak ve ölçmekte güçlük çekmektedir.

 Bu eğitimde beceri ve kazanım arasındaki ilişki, temel ve üst düzey düşünme becerileri, bunların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ndeki karşılıkları, kazanımların temel ya da üst düzey düşünme becerisini gösterecek şekilde nasıl ifade edildiği, beceri – kazanım – ders tasarımı ve ölçme – değerlendirme ilişkisi ele alınacaktır. Öğretim programlarındaki örnek kazanımlar çözümlenecek, bunların düşünme becerisini göstermedeki aksaklıkları belirlenecek, kazanımların hangi düzeyde yer aldığını ve hangi beceriyi işaret ettiğini belirleme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca yine öğretim programındaki örnek kazanımlarla tutarlı öğretim süreci planlama ve soru yazma çalışması gerçekleştirilecektir.

Eğitim Hedefleri

Düşünme becerileriyle kazanımlar arasındaki ilişkiyi açıklayabilme.

Temel ve üst düzey düşünme becerileriyle Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin basamakları arasında ilişki kurabilme.

Beceri, kazanım, öğretim süreci ve ölçme – değerlendirme arasında tutarlı ilişkiler kurarak amaca yönelik eğitim süreçleri tasarlayabilme, güvenilir ve geçerli ölçme – değerlendirme yapabilme.

İçerik

1.Modül: Kazanımın Dili

Kazanım nedir?

Kazanımlarla düşünme becerileri arasındaki ilişki nedir?

Temel ve üst düzey düşünme becerileri nelerdir?

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’yle temel ve üst düzey düşünme becerileri arasındaki ilişki nedir?

2.Modül: Kazanımı okumak 

Kazanımlarda bulunması gereken özellikler nelerdir?

Bir kazanım nasıl çözümlenir? 

Beceri, kazanım, öğretim ve ölçme ilişkisi nasıl kurulur?

Öğretim programlarındaki örnek kazanımları, kazanımlarda bulunması gereken özellikler açısından değerlendirme.

3.Modül: Sıra Sende 

Hatalı kazanımları yeniden yazma.

Öğretim programlarındaki örnek kazanımların işaret ettikleri becerileri ve bunların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ndeki düzeylerini belirleme.

Kazanımlara uygun ölçme aracı geliştirme

Değerlendirme 

 • Yansıtıcı düşünme çalışmaları 
 • Dereceli puanlama anahtarları ile ürün değerlendirmesi
 • Son ürün sunumları ve geri bildirim 

Dr. Levent VEZNEDAROĞLU

 • Eğitim kurumu genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları
 • Okul müdürleri
 • Okul müdür yardımcıları
 • Öğretmenler
 • Eğitim uzmanları
 • Öğretmen Adayları

Eğitime katılmak için gerekli ön koşullar 

Bilişsel alanla ilgili kazanımların ağırlıkta olduğu (Matematik, Türkçe, Tarih, Yabancı Dil, Coğrafya, Felsefe, Sınıf Öğretmenliği vb.) herhangi bir alanda öğretmenlik yapıyor ya da yapmış olmak.

17 EKİM 2020 – Cumartesi

Birinci oturum: 10.00 – 11.30

Ara: 11.30 – 11.45

İkinci oturum: 11.45 – 13.15

 

23 EKİM 2020 – Cuma

Birinci oturum: 19.00 – 20.30

Ara: 20.30 – 20.45

İkinci oturum: 20.45 – 22.15

 

26 EKİM 2020 – Pazartesi

Birinci oturum: 19.00 – 20.30

Ara: 20.30 – 20.45

İkinci oturum: 20.45 – 22.15

Curriculum is empty

daVinci Eğitim

CEO & Kurucu Ortak

Course Rating

0.00 average based on 0 ratings

Star
0%
Star
0%
Star
0%
Star
0%
Star
0%
Tanıtım Filmi
 • Eğitim Ücreti
  Free
 • Eğitmen daVinci Eğitim
 • Eğitim Süresi 9 saat
 • Eğitim Platformu Online

Bize Yazın