EĞİTİMLERİMİZ

NELER SUNUYORUZ

"Aktif öğrenme için çözüm ortağınız"

Ters Yüz Öğrenme

Ters yüz öğrenme, günümüz öğrenenlerini oluşturan dijital yerlilerin öğrenme biçimlerine hitap eden bir eğitim modelidir.

İncele
About Us
Dijital Yerliler

Günümüz öğrencilerine “dijital yerliler” adı veriliyor. Bunların yaşama, sosyal ilişkilere, kurallara bakışları, öğrenme beklentileri...

İncele
About Us
Proje Tabanlı Öğrenme

Proje Tabanlı Öğrenme ders kazanımlarını ve 21. yy becerilerini merkeze alarak, bireysel ve/veya grup çalışması ürünlerinin tasarlandığı

İncele
About Us
Proje Tabanlı Öğrenme İleri Düzey

Bu eğitim, öğrencilerini Proje Tabanlı Öğrenme ile derin ve uzun süreli öğrenmeye dahil etmek isteyen öğretmenler için tasarlanmıştır.

İncele
About Us
Tasarım Odaklı Düşünme

Karmaşık sorunlara çözüm üretmek amacıyla, yeni fikirleri ve yaratıcılığı destekleyen tasarım odaklı düşünme, hayal gücü, empati, yaratıcılık...

İncele
About Us
Uzaktan Eğitimde Aktif Öğrenme Stratejileri

Uzaktan öğrenmenin dinamikleri göz önünde bulundurularak öğretim materyali tasarlamak için ihtiyaç duyduğunuz bilgiler...

İncele
About Us
Öğrenme Rehberi Ebeveynler

Eğitim sürecinde ebeveynlerin yaşadığı temel sorunlar ve bunlara çözüm önerileri bu eğitimde. Uzaktan eğitim sürecinde rehber, yönlendiren, duygudaş, etkili iletişim kuran bir ebeveyn olunur?

İncele
About Us
Öğrenmeyi İzlemek

Öğrenmeyi sağlamak için büyük bir çaba harcıyoruz. Peki, bu çaba sonucunda öğrencilerimizde oluşan değişimleri uygun yöntem ve araçlarla belirleyebiliyor muyuz?

İncele
About Us
aktif öğrenmede çözüm ortağınız

Eğitimi Dönüştürmeye Hazır mısınız ?

da Vinci Öğrenme Akademisi ile kurumunuzda sürdürülebilir öğrenme kültürü oluşturun

İhtiyaç Analizi

Kurumunuzun sürdürülebilir öğrenme ihtiyaçları 3 aşamalı değerlendirme sonrası raporlandırılır.

İhtiyaç Analizi

Kurumunuzun sürdürülebilir öğrenme ihtiyaçları 3 aşamalı değerlendirme sonrası raporlandırılır.

Stratejik Plana Uygun Hedefler

Misyon ve vizyonunuz doğrultusunda öğrenme hedefleriniz işbirlikli yaklaşımla belirlenir.

Öğretmen Eğitimi

İhtiyaca yönelik hazırladığımız tüm eğitimlerimiz öğrenen merkezli ve farklılaştırılmış atölye çalışmalarından oluşur.

ALANINDA UZMAN EKİBİMİZ

Tuğba İNANÇ - CEO - Kurucu